دوستانی که بیشتز از مبلغ ۵۰۰ هزار تومان از سایت خرید کنند . ارسال رایگان انجام میشود

اگر در صورتحساب هم مبلغ ۷۰۰۰ تومان محاسبه بشود و واریز کنند . عودت داده میشود

در صورت اضافه شدن مبلغ ۷۰۰۰ تومان و واریز وجه به شماره زیر از طریق تلگرام پیام بدن یا تماس بگیرن

۰۹۱۹۷۲۵۸۱۵۴

حمزه خانعلی

ایمیل :  hamzeh_ma2004@yahoo.com

این تخفیف فقط شامل حال دوستانی میشود که از سایت مستقیما خرید کنند

بازدید: 18