خرید بیشتر از ۱ میلیون تومان = ارسال رایگان + انتخاب ۵۰ هزار تومان از تمبرهای موجود در سایت توسط خریدار

بعد از خرید به مبلغ ۱ میلیون تومان از سایت ,  خریدار مبلغ ۵۰ هزار تومان از تمبرهای سایت انتخاب و به آدرس ایمیل زیر :

hamzeh_ma2004@yahoo.com

و یا از طریق تلگرام به شماره ۰۹۱۹۷۲۵۸۱۵۴   بفرستد

این تخفیف فقط شامل حال دوستانی میشود که از سایت مستقیما خرید کنند

بازدید: 38